POWR 6 - Kalatea

Title
Przejdź do treści


POWR 6
POWR 6
Projekt „Młody zawodowo spełniony”
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwójNr wniosku: WND-POWR.01.02.01-14-0006/20

Wnioskodawca: KALATEA Sp. z o.o.

Celem Projektu jest wzrost potencjału zawodowego 30K i 30M (w tym min. 12 osób o niskich kwalifikacjach) w wieku 18-29 lat, z obszaru subregionu płockiego (uczących się, pracujących lub zam. w rozumieniu Kc w subregionie płockim; w tym min. 24 osoby zam. miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze), z grup:
  • ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujący w ramach umów cywilnoprawnych (24 os)
  • bierni zawodowo lub bezrobotni niezarejestrowani w PUP, którzy nie uczą się i nie szkolą (tzw. młodzież NEET, 36os),
w drodze wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej zdefiniowanej w oparciu o IPD, w terminie 1.1.2021-30.6.2022.

Uczestnicy Projektu: 60 osób (30K, 30M) w wieku 18-29 lat z obszaru subregionu płockiego (uczą się, pracują lub zam. w subregionie płockim w rozumieniu KC) w tym:
  • 24 osoby z grup: ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujący w ramach umów cywilnoprawnych,
  • 36 osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, które nie uczą się i nie szkolą (tzw. młodzież NEET),
z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.
Min 20% grupy docelowej to osoby o niskich kwalifikacjach, min. 40% to osoby zam. miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (Gostynin, Sierpc).
Działania projektu obejmują indywidualną i kompleksową ścieżkę aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, w tym obligatoryjnie poradnictwo/doradztwo zawodowe ze sporządzeniem Indywidualnego Planu Działania (IPD), oraz szkolenie lub staż, fakultatywnie wszelkie inne działania niezbędne dla uczestnika celem poprawy jego sytuacji na rynku pracy.

Rezultaty projektu:
  • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 48,
  • Wskaźnik efektywności zawodowej 13%,
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji - 44%
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób 59,5%.Kontakt
Michał Karlikowski
Tel.: 513 121 292

KALATEA Sp. z o.o., ul. Klimczaka 8 lok 27, 02-797 Warszawa
mail@kalatea.eu, +48 503-041-374, +48 513-121-292, fax: +48 22 355-23-69
NIP 9223012140, REGON 060623148
Wróć do spisu treści