IPMA NCB 4.0 - Kalatea

Title
Przejdź do treści


IPMA NCB 4.0
IPMA NCB 4.0
Zaawansowane Zarządzanie Projektami wg. IPMA NCB 4.0 – przygotowanie do certyfikacji IPMA D

Ilość uczestników: 10-14
Czas trwania: 6 dni (48h)

Opis
Zarządzanie projektami to jedna z najbardziej efektywnych metod osiągania celów biznesowych przez organizacje. Pogłębienie praktycznej wiedzy z zarządzania projektami jest kluczem do profesjonalizacji zespołów projektowych oraz Project Managerów (Kierowników Projektów). Na podstawie wytycznych NCB 4.0 Internetional Project Management Assosiation (IPMA) zapraszamy do szkolenia przygotowującego do certyfikacji IPMA D.

Najlepsze praktyki, najlepiej zarządzanych projektów w Polsce i na świecie.

Kluczowe zagadnienia
 • Kluczowe elementy podstaw zarządzania projektami (analiza interesariuszy, cele, model fazowy, SPP, ryzyko)
 • Harmonogram projektu (zaawansowane)
 • Zasoby projektowe (planowanie)
 • Koszty projektowe (wyznaczanie)
 • Metoda EV
 • Warsztat „C” – powtórzenie wszystkich narzędzi
 • Egzamin próbny IPMA D
 • Powtórka egzaminacyjna (zadania egzaminacyjne)

Adresaci szkolenia
 • Kierownicy projektów oraz członkowie zespołów projektowych
 • Menażerowie nadzorujący projekty
 • Członkowie Komitetów Sterujących, pracownicy PMO
 • Specjaliści i osoby zainteresowane pracą w środowisku projektowym

Korzyści dla uczestników
 • Zapoznanie się z koncepcją certyfikacją kompetencyjną IPMA (NCB 4.0)
 • Umiejętność planowania harmonogramu projektu
 • Umiejętność alokacji zasobów i planowania kosztów projektowych
 • Umiejętność analizy Earn
 • Wstępne przygotowanie do certyfikacji IPMA D
 • Uporządkowanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami
Trener


Michał Karlikowski

Jako doradca, trener, coach wspiera organizacje i projekt managerów w osiąganiu ich celów biznesowych i osobistych. Od 2004 roku pracuje w środowisku projektowym w szczególności zajmując się zintegrowanym zarządzaniem projektami oraz pracą zespołową. Pracował projektowo m. in. dla Danish Technological Instituje Polska, AD Polska, Cersanit, Echo Investment, Grupy Orlen, Enea, Mabion, SABA Software oraz Vaillant. W swojej karierze projektowej przeszedł wszystkie szczeble rozwoju zawodowego od asystenta projektu, aż do poziomu dyrektora zarządzającego portfelem projektów.
 • Zarządza projektami, programami i portfelem projektów od 2004 roku (ponad 16 lat),
 • Dwukrotny finalista konkursu na najlepiej zarządzany projekt w Polsce IPMA Polish Project Excellence Award (srebrny finalista 2013, brązowy finalista 2014),
 • Certified Senior Project Manager IPMA level B,
 • Certyfikat Prince 2
 • Asesor IPMA Polish Project Excellence Award (od 2015 r.) oraz IPMA World Project Excellence Award (od 2018 r.),
 • Autoryzowany trener IPMA Polska (od 2016 r., od momentu stworzenia systemu autoryzacji), certyfikowany Doradca Insights Discovery (od 2015 r.),
 • Propagator wiedzy z zakresu projekt managementu, Dyrektor Merytoryczny [FB] Myślimy projektowo.
KALATEA Sp. z o. o.
Al. Rzeczypospolitej 10 lok. 162
02-972 Warszawa

mail@kalatea.eu
www.kalatea.eu

Tel. +48 503-041-374
Tel. +48 513-121-292
Fax: +48 22 355-23-69
KALATEA Sp. z o.o., ul. Klimczaka 8 lok 27, 02-797 Warszawa
mail@kalatea.eu, +48 503-041-374, +48 513-121-292, fax: +48 22 355-23-69
NIP 9223012140, REGON 060623148
Wróć do spisu treści