IPMA 1 - Kalatea

Title
Przejdź do treści


IPMA 1
PROJEKT IPMA 1
Projekt “Certyfikowany Project Manager – edycja mazowiecka 2015″

Główne założenia projektu
Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2016r. – 31.03.2017r. w województwie mazowieckim i jest skierowany do 60 osób w wieku 18-64 lata, zamieszkałych w woj. mazowieckim, z wykształceniem co najmniej średnim, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć nabycia/podniesienia kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania projektami i potwierdzenia ich certyfikatem IPMA poziom D.
 
Minimum 50% będą stanowić osoby zamieszkałe na terenach wiejskich. Warunkiem udziału w projekcie będzie osiągniecie pozytywnego wyniku testu kwalifikacyjnego. Wśród Uczestników Projektu będzie 40 kobiet i 20 mężczyzn. Pierwszeństwo będą mieć osoby niepełnosprawne.

Celem głównym jest wzrost kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania projektami potwierdzony zewnętrznym i międzynarodowym certyfikatem u 60% uczestników projektu w terminie 01.05.2016r. – 31.03.2017r.

Cele szczegółowe, w terminie 1.05.2016-31.03.2017. to:
  • wzrost wiedzy w zakresie zarządzania projektami u 60% Uczestników Projektu;
  • wzrost praktycznych umiejętności zarządzania projektami u 60% Uczestników Projektu;
  • wzrost powszechności wykorzystania metod i narzędzi planowania, nadzorowania, dokumentowania, konsultowania i sterowania projektem u 60% Uczestników Projektu;
  • certyfikacja IPMA- D 60% Uczestników Projektu.
W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 5 szkoleń z zakresu zarządzania projektami, każde w wymiarze 112 godzin (siedem, dwudniowych zjazdów) i dodatkowo 2 godzin wsparcia indywidualnego na osobę̨ (doradztwo, konsultacje). Zajęcia zostaną̨ zakończone egzaminem zewnętrznym, przeprowadzanym przez IPMA Polska, uprawniającym do otrzymania certyfikatu IPMA – poziom D. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez Akredytowanych Trenerów IPMA Polska (ATI).

Główne wskaźniki projektowe:
  • 60 osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie,
  • 36 osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia,
  • 36 osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu,
  • 36 osób, które uzyskały certyfikat zarządzania projektami IPMA – D,
  • 1 projekt ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej.

Wartość dofinansowania: 369 225,00 zł
Wartość całkowita projektu: 410 250,00 zł

Projekt „Certyfikowany Project Manager – edycja mazowiecka 2015″ został zakończony 31 marca 2017 r.
60 uczestników zakończyło 14-dniowe szkolenie, w tym 95% uczestników uzyskało certyfikat zarządzania projektami IPMA – D.

Projekt jest realizowany przez:
Kalatea Sp. z o.o.
ul. Sztuk Pięknych 1/39
01-255 Warszawa
KALATEA Sp. z o.o., ul. Klimczaka 8 lok 27, 02-797 Warszawa
mail@kalatea.eu, +48 503-041-374, +48 513-121-292, fax: +48 22 355-23-69
NIP 9223012140, REGON 060623148
Wróć do spisu treści