CNCS 1 - Kalatea

Title
Przejdź do treści


CNCS 1
PROJEKT CNCS 1
„Poszukiwane kwalifikacje – Operator obrabiarek sterowanych numerycznie”
 

 
Celem projektu jest przeszkolenie 144 osób (44 kobiety i 100 mężczyzn) z zakresu obsługi obrabiarek cyfrowych.
 
Każde szkolenie trwa 90 godzin. Zrealizujemy je w postaci sześciu dwudniowych zjazdów.
 
Zorganizujemy 12 grup. W każdej szkolić będziemy 12 osób.
 
Szkolenia przeprowadzimy między 01.12.2018r. – 31.07.2019r. w różnych miejscach na terenie województwa śląskiego. Dokładny harmonogram podamy niedługo.
 
Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym uprawniającym do otrzymania certyfikatu Siemens CNC Training Partner lub równoważnego.
INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Poszukiwane kwalifikacje – Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa, w ramach której realizowany jest Projekt: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.
Działanie, w ramach którego realizowany jest Projekt: XI.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Wartość całkowita projektu 656 100,00 zł
Wartość dofinansowania 590 490,00 zł.

Projekt jest realizowany przez:

Kalatea Sp. z o.o.
ul. Sztuk Pięknych 1/39
01-255 Warszawa
KALATEA Sp. z o.o., ul. Klimczaka 8 lok 27, 02-797 Warszawa
mail@kalatea.eu, +48 503-041-374, +48 513-121-292, fax: +48 22 355-23-69
NIP 9223012140, REGON 060623148
Wróć do spisu treści