POWR 5 - Kalatea

Title
Przejdź do treści


POWR 5
POWR 5
Projekt „Zmień zatrudnienie na lepsze”
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwójNr wniosku: WND-POWR.01.02.01-14-0005/20

Wnioskodawca: KALATEA Sp. z o.o.

Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego 60 os (w tym 30K, 30M, min. 12 osób o niskich kwalifikacjach) w wieku 18-29 lat, należących do grup ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, uczących się, pracujących lub zamieszkałych w rozumieniu Kc w woj. mazowieckim, w tym co najmniej 24 osoby zamieszkujących miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, w drodze wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej zdefiniowanej
w oparciu o Indywidualny Plan Działania (IPD), w terminie 01.01.2021r. - 30.06.2022r.

Grupa Docelowa stanowi 60 osób w wieku 18-29 lat z obszaru woj. mazowieckiego (uczą się, pracują lub zam. w Woj. mazowieckim w rozumieniu KC) z grup:
  • osoby zatrudnione na podstawie umów krótkoterminowych i/lub
  • osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych i/lub,
  • ubodzy pracujący.
Struktura grupy docelowej: 30K, 30M; min. 20% to osoby o niskich kwalifikacjach, min. 40% to os zamieszkałe miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (Ostrołęka, Radom, Ostrów Maz., Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc).

Działania projektu obejmują indywidualną i kompleksową ścieżkę aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, w tym obligatoryjnie poradnictwo/doradztwo zawodowe ze sporządzeniem Indywidualnego Planu Działania (IPD), oraz szkolenie lub staż, fakultatywnie wszelkie inne działania niezbędne dla uczestnika celem poprawy jego sytuacji na rynku pracy.

Rezultaty projektu: liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 48, sskaźnik efektywności zawodowej 13%.


Kontakt
Michał Karlikowski
Tel.: 513 121 292

KALATEA Sp. z o.o., ul. Klimczaka 8 lok 27, 02-797 Warszawa
mail@kalatea.eu, +48 503-041-374, +48 513-121-292, fax: +48 22 355-23-69
NIP 9223012140, REGON 060623148
Wróć do spisu treści