Projekt IPMA 5

INFORMACJA DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH:

powiększenie witryny www odbywa się przez wciśnięcie klawisza CTRL oraz ruch kółkiem myszy w przeglądarce internetowej.

 

 

IPMA – certyfikowany Project Manager”

Główne założenia projektu

Projekt jest realizowany w okresie 01.08.2018 r. – 31.05.2019 r. w województwie mazowieckim i jest skierowany do 66 osób w wieku powyżej 18 roku życia, zamieszkałych w woj. mazowieckim, z wykształceniem co najmniej średnim, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć nabycia/podniesienia kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania projektami i potwierdzenia ich certyfikatem IPMA poziom D.

Warunkiem udziału w projekcie będzie osiągniecie pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego. Wśród Uczestników Projektu będzie 39 kobiet i 27 mężczyzn, w tym 34 osób (20 K i 14 M) będzie zamieszkiwało obszary wiejskie. Pierwszeństwo będą mieć osoby niepełnosprawne.

Celem głównym jest nabycie terminie 1.08.2018 r. – 31.05.2019 r. kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania projektami przez co najmniej 46 osoby (w tym 28 K, 18 M) spośród 66 UP (w tym 39 K i 27 M – osób dorosłych zam. w woj. mazowieckim), przez szkolenia z zakresu zarządzania projektami z certyfikatem IPMA.

Cele szczegółowe, w terminie 1.08.2018 r. – 31.05.2019 r. to:

 • wzrost wiedzy w zakresie zarządzania projektami u 70% Uczestników Projektu;
 • wzrost praktycznych umiejętności zarządzania projektami u 70% Uczestników Projektu;
 • wzrost powszechności wykorzystania metod i narzędzi planowania, nadzorowania, dokumentowania, konsultowania i sterowania projektem u 70% Uczestników Projektu;
 • certyfikacja IPMA- D 70% Uczestników Projektu.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 5 szkoleń z zakresu zarządzania projektami, każde w wymiarze 128 godzin (7 dwudniowych zjazdów oraz 2 jednodniowe zjazdy). Zajęcia zostaną̨ zakończone egzaminem zewnętrznym, przeprowadzanym przez IPMA Polska, uprawniającym do otrzymania certyfikatu IPMA – poziom D. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez Akredytowanych Trenerów IPMA Polska (ATI).

Główne wskaźniki projektowe:

 • 66 osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie,
 • 46 osoby, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia,
 • 46 osoby, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu,
 • 46 osoby, które uzyskały certyfikat zarządzania projektami IPMA – D,
 • 1 projekt ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej.

Wartość dofinansowania: 421 447,50 zł
Wartość całkowita projektu: 468 275,00 zł

Zasady udziału

ETAP 1 SPRAWDZENIE FORMALNYCH KRYTERIÓW UDZIAŁU

Uczestnikami projektu „ IPMA – certyfikowany Project Manager” mogą być osoby spełniające następujące warunki:

 • powyżej 18 roku życia
 • zamieszkałe (wg Kodeksu Cywilnego) w województwie mazowieckim
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • zgłaszające z własnej inicjatywy chęć nabycia/podniesienia kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania projektami i potwierdzenia ich certyfikatem IPMA-D.

Warunkiem udziału będzie osiągniecie pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego (obszar wiedzy podstawowej z zakresu zarządzania projektami).

Udział w projekcie będą̨ mogły wziąć zarówno osoby pracujące (zatrudnione lub aspirujące do pracy na stanowiskach w zespołach projektowych, bez względu na branże czy miejsce zatrudnienia), jak i pozostające bez zatrudnienia (zamierzające podjąć pracę w branżach/podmiotach funkcjonujących w oparciu o metodę projektową).

 • wśród uczestników projektu będzie 39 kobiet i 27 mężczyzn
 • pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieć osoby niepełnosprawne

W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

ETAP 2 WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO ORAZ TESTU KWALIFIKUJĄCEGO

Aby zgłosić uczestnictwo w projekcie należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie, wypełnić formularz zgłoszeniowy, test kwalifikacyjny oraz oświadczenie uczestnika. Dokumenty należy wydrukować (są dostępne poniżej), wypełnić, podpisać i odesłać:

 • w formie skanu na adres e-mail: ipma.kalatea@gmail.com
 • faksem pod nr 22 355 23 69

Przesłane dokumenty kwalifikacyjne zostaną przeanalizowane przez Komisję Rekrutacyjną, która zweryfikuje poprawność nadesłanych zgłoszeń pod kątem kryteriów udziału w projekcie.

Dokumenty do pobrania:
Formularz Zgłoszeniowy
Test Kwalifikacyjny
Oświadczenie uczestnika
Regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie

ETAP 3 PODPISANIE UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ POMIĘDZY UCZESTNIKIEM PROJEKTU A ORGANIZATOREM

Umowy zostaną przekazane uczestnikom, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie w formie elektronicznej. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia udziału w projekcie będzie podpisanie umowy oraz przesłanie jej razem z wymaganymi załącznikami w wymaganym terminie na adres biura projektu oraz przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu na pokrycie części kosztów uczestnictwa w Projekcie w wysokości:

 • 300 zł dla osób z obszarów miejskich (DEGURBA 1 i 2);
 • 100 zł dla osób z obszarów wiejskich (DEGURBA 3).

Harmonogram

GRUPA 1 – Warszawa – grupa weekendowa

Miejsce realizacji zajęć: Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka”, ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa

Godziny zajęć: 9.00-17.00

Terminy zajęć:

 1. 06-07.10.2018 (trener: Michał Karlikowski)
 2. 20-21.10.2018 (trener: Michał Karlikowski)
 3. 27-28.10.2018 (trener: Michał Karlikowski)
 4. 17-18.11.2018 (trener: Michał Karlikowski)
 5. 24-25.11.2018 (trener: Adam Fila)
 6. 2.12.2018 (trener: Michał Karlikowski)
 7. 15-16.12.2018 (trener: Michał Karlikowski)
 8. 5.01.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 9. 12-13.01.2019 (trener: Marcin Opas)

Egzamin: 24.01.2019 (godz.9.00-12.00) Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, piętro 15, sala nr 1

GRUPA 2 – Warszawa – grupa w tygodniu

Miejsce realizacji zajęć: Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka”, ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa

Godziny zajęć: 9.00-17.00

Terminy zajęć:

 1. 08-09.10.2018 (trener: Michał Karlikowski)
 2. 22-23.10.2018 (trener: Michał Karlikowski)
 3. 12-13.11.2018 (trener: Adam Fila)
 4. 19-20.11.2018 (trener: Michał Karlikowski)
 5. 26-27.11.2018 (trener: Adam Fila)
 6. 3.12.2018 (trener: Michał Karlikowski)
 7. 17-18.12.2018 (trener: Michał Karlikowski)
 8. 7.01.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 9. 14-15.01.2019 (trener: Tomasz Leśniowski)

Egzamin: 24.01.2019 (godz.9.00-12.00) Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, piętro 15, sala nr 1

GRUPA 3 – Kozienice – grupa weekendowo – tygodniowa

Miejsce realizacji zajęć: Al. Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Świerże Górne

Godziny zajęć: 9.00-17.00

Terminy zajęć:

 1. 12-13.01.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 2. 26-27.01.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 3. 7-8.02.2019 (trener: Adam Fila)
 4. 21-22.02.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 5. 1-2.03.2019 (trener: Adam Fila)
 6. 19.03.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 7. 30-31.03.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 8. 5.04.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 9. 8-9.04.2019 (trener: Adam Fila)

Egzamin: 17.04.2019 (godz. 10.00-13.00) Kryształowy Pałacyk, ul. Bohaterów Studzianek 28, 26-900 Kozienice

GRUPA 4 – Płock – grupa w tygodniu

Miejsce realizacji zajęć: Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A., ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock

Godziny zajęć: 9.00-17.00

Terminy zajęć:

 1. 14-15.01.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 2. 24-25.01.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 3. 11-12.02.2019 (trener: Adam Fila)
 4. 25-26.02.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 5. 4-5.03.2019 (trener: Adam Fila)
 6. 18.03.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 7. 1-2.04.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 8. 8.04.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 9. 15-16.04.2019 (trener: Adam Fila)

Egzamin: 25.04.2019 (godz. 10.00-13.00) Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A., ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock

GRUPA 5 – Warszawa – grupa w tygodniu

Miejsce realizacji zajęć: Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka”, ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa

Godziny zajęć: 9.00-17.00

Terminy zajęć:

 1. 14-15.03.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 2. 21-22.03.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 3. 28-29.03.2019 (trener: Adam Fila)
 4. 11-12.04.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 5. 25-26.04.2019 (trener: Adam Fila)
 6. 9.05.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 7. 18-19.05.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 8. 24.05.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 9. 30-31.05.2019 (trener: Michał Karlikowski)

Egzamin: 11.06.2019 (godz. 10.00-13.00) AS-BUD Centrum Konferencyjne, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, piętro 15, sala nr 3

GRUPA 6 – Warszawa – grupa w tygodniu

Miejsce realizacji zajęć: Al. Rzeczypospolitej 10 lok. 162, 02-972 Warszawa

Godziny zajęć: 9.00-17.00

Terminy zajęć:

 1. 8-9.01.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 2. 21-22.01.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 3. 11-12.02.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 4. 18-19.02.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 5. 4-5.03.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 6. 12.03.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 7. 25-26.03.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 8. 3.04.2019 (trener: Michał Karlikowski)
 9. 15-16.04.2019 (trener: Michał Karlikowski)

Egzamin: 24.04.2019 (godz. 10.00-13.00) Sale Hrubieszowska, ul. Hrubieszowska 6A, Warszawa


Program szkolenia:

DZIEŃ 1
Pojęcie projektu, programu, portfela projektów
Projekt, a proces
Cykl życia projektu
Struktura zarządzania projektem
Role i odpowiedzialności

DZIEŃ 2
Model fazowy
Cele projektu:

 • Złoty trójkąt celów
 • Pojęcie celów w projekcie
 • Rodzaje celów
 • Hierarchizacja celów
 • Zasady definiowania celów (SMART)

DZIEŃ 3
Macierz interesariuszy jako sposób analizy oczekiwań
Plan komunikacji

DZIEŃ 4
Struktura podziału prac (SPP)

DZIEŃ 5
Metody planowania sieciowego:

 • Zasady budowy diagramów sieciowych
 • Bufory całkowite i swobodne
 • Ścieżka krytyczna

DZIEŃ 6
Harmonogram projektu:

 • Zasady budowy
 • Wykres Gantta

Wykorzystanie harmonogramu w zarządzaniu projektami
Analiza trendu kamieni milowych

Zasoby w projekcie:

 • Znaczenie i rodzaje zasobów w projekcie
 • Zasoby a zadania – równoważenie obciążenia

Koszty w projekcie:

 • Histogram kosztów

DZIEŃ 7, 8
Zarządzanie zespołem projektowym:

 • Tworzenie zespołu projektowego
 • Etapy budowania zespołu
 • Mechanizmy relacji zespołowych
 • Role w zespole
 • Umiejętności kierownicze

DZIEŃ 9
Metoda wartości wypracowanej (Earned Value)

 • Powiązanie metody EV ze złotym trójkątem
 • Dane wejściowe w metodzie
 • Wskaźniki kosztów i harmonogramu
 • Ocena realizacji projektu

Prognozowanie rezultatów kosztowych i harmonogramowych projektu

DZIEŃ 10
Metoda wartości wypracowanej (Earned Value) c.d

 • Warsztat wykorzystania metody

Ryzyko w projekcie:

 • Identyfikacja ryzyka
 • Ocena ryzyka
 • Strategia zarządzania ryzkiem

DZIEŃ 11
Prawne aspekty zarządzania projektem

 • Obszar zamówień
 • Obszar kontraktów
 • Obszar pracowniczy

Zwinne zarządzanie projektami

DZIEŃ 12
Warsztat PM (Project Manager’a)

 • Zajęcia warsztatowe z zarządzania projektem w oparciu o studium przypadku

DZIEŃ 13
Egzamin próbny

DZIEŃ 14
Warsztat omawiający wyniki egzaminu próbnego:

 • Testy wielokrotnego i jednokrotnego wyboru
 • Zadania opisowe
 • Zadania koncepcyjne
 • Zadania obliczeniowe

DZIEŃ 15, 16
Powtórka

 • Podsumowanie szkolenia
 • Ćwiczenia i zadania utrwalające wiedzę nt. zarządzania projektami

Szkolenie będzie prowadzone metodą wykładową (20% zajęć)  oraz warsztatową (80% zajęć). Szkolenie zostanie zakończone egzaminem próbnym wewnętrznym, a następnie odbędzie się egzamin certyfikacyjny realizowany przez IPMA Polska  – IPMA na poziomie D.

Trenerzy

Michał Karlikowski

Jako doradca, trener, coach wspieram organizacje i project managerów w osiąganiu ich celów biznesowych i osobistych. Od ponad 15 lat pracuję w środowisku projektowym w szczególności zajmując się doskonaleniem pracy zespołowej. Pracowałem m. in. dla Danish Technological Instituje (DTI) Polska, AD Polska, Cersanit, Echo Investment oraz Vaillant.
W swojej karierze projektowej przeszedłem wszystkie szczeble rozwoju zawodowego od asystenta, aż do poziomu dyrektora zarządzającego portfelem projektów. Na sukces projektu składa się wiele czynników, ale to właśnie ludzie są najistotniejsi.

 • Zarządza projektami, programami i portfelem projektów od ponad 15 lat
 • Dwukrotny finalista konkursu na najlepiej zarządzany project w Polsce Polish Project
 • Excellence Award (2013, 2014)
 • Certified Senior Project Manager IPMA level B
 • Autoryzowany trener IPMA Polska, certyfikowany Doradca Insights Discovery
 • Propagator wiedzy z zakresu projekt managementu, Dyrektor Merytoryczny [FB] Myślimy projektowo

Marcin Opas

Jestem konsultantem i trenerem biznesu, w szczególności w obszarze zarządzania projektami, zasobami ludzkimi oraz budżetowania i finansów. Od ponad 20 lat pasjonuję się obszarem rozwoju organizacji i zasobów. Jako Prezes Zarządu spółki Danish Technological Institute (DTI) Polska, członka międzynarodowej grupy DTI – renomowanego instytutu badawczo-rozwojowego, z powodzeniem łączyłem obowiązki zarządcze z bezpośrednią współpracą z klientami m.in. z Ukrainy, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Serbii, Albanii, Estonii i Polski. Moje umiejętności i osiągnięcia docenione zostały m.in. przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy czy Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego, na rzecz których pracowałem na Bałkanach, Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych.

 • Zarządza projektami oraz portfelem programów i projektów przez ponad 20 lat
 • Świadczy usługi doradcze i szkoleniowe dla przedsiębiorstw i organizacji od ponad 25 lat
 • Współpracuje z ponad 10 narodowościami
 • Ponad 25 lat doświadczenia w międzynarodowych i regionalnych projektach/ programach rozwoju
 • 18 lat doświadczenia na stanowisku właściciela i prezesa firmy
 • Autoryzowany Trener Zarządzania Projektami IPMA Polska
 • Posiada Certyfikat Dyrektora Portfela Projektów IPMA level A

Tomasz Leśniowski

Współpracuję z firmami w obszarze zarządzania projektami i controllingu. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu portfelem projektów, zarządzaniu operacyjnym i koordynacji prac podległych zespołów projektowych. W zarządzaniu projektami wykorzystuje także zwinne metody oparte o kanban. Przez kilkanaście lat zajmowałem się realizacją projektów dla firm prowadzących działalność w branży energetycznej, lotniczej, przemysłowej, budowlanej, handlowej, automotive oraz administracji samorządowej
i uczelni wyższych.

 • Konsultant w zakresie zarządzania organizacją, controllingu oraz zarządzania projektami
 • 18 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i zarządzania projektami organizacyjnymi, inwestycyjnymi, doradczymi i szkoleniowymi
 • Wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na wsparcie i rozwój przedsiębiorstw
 • 15 lat doświadczenia jako trener biznesu
 • Autoryzowany Trener Zarządzania Projektami IPMA Polska
 • Posiada Certyfikat Dyrektora Portfela Projektów IPMA level A

 

Kontakt

BIURO PROJEKTU „IPMA – certyfikowany Project Manager”
Al. Rzeczypospolitej 10 lok. 162
02-972 Warszawa
tel.: 576077903
faks: 22 355 23 69
ipma.kalatea@gmail.com