Podstawy Zarządzania Projektami wg. IPMA NCB 3.0

Podstawy Zarządzania Projektami wg. IPMA NCB 3.0

Ilość uczestników: 10-14
Czas trwania: 4 dni (32h)

Opis

Zarządzanie projektami to jedna z najbardziej efektywnych metod osiągania celów biznesowych przez organizacje.

Do prawidłowego wdrażania zarządzania projektami potrzebne są solidne podstawy teoretyczne oraz umiejętność praktycznego implementowania. Takie podejście – w wersji kompetencyjnej, przedstawia Internetional Project Management Assosiation (IPMA). Na podstawie wytycznych NCB 3.0 zapraszamy do szkolenia przygotowującego do pracy w środowisku projektowym.

Najlepsze praktyki, najlepiej zarządzanych projektów w Polsce i na świecie.

Kluczowe zagadnienia

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami
 • Główne definicje (projekt, program, portfel projektów)
 • Projekt, a struktury organizacyjne
 • Cykl życia projektu
 • Model fazowy
 • Analiza interesariuszy
 • Cele projektu
 • Struktura Podziału Prac
 • Harmonogram projektu
 • Analiza Ryzyka

Adresaci szkolenia

 • Kierownicy projektów oraz członkowie zespołów projektowych
 • Menażerowie nadzorujący projekty
 • Członkowie Komitetów Sterujących, pracownicy PMO
 • Specjaliści i osoby zainteresowane pracą w środowisku projektowym

Korzyści dla uczestników

 • Zapoznanie się z koncepcją zarządzania projektami wg. koncepcji IPMA (NCB 3.0)
 • Umiejętność wstępnego zaplanowania projektu
 • Umiejętność analizy interesariuszy, wyznaczania celów i przygotowywania harmonogramów projektowych
 • Umiejętność analizy ryzyka
 • Wstępne przygotowanie do certyfikacji IPMA D
 • Uporządkowanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

Trenerzy:
Michał Karlikowski

Certyfikaty: IPMA poziom C, PRINCE2®, Szkoła Trenerów Moderatora, Akredytowany Konsultant Insights Discovery, Autoryzowany Trener IPMA Polska (ATI) 

Michał od ponad 12 lat zajmuje się pozyskiwaniem środków i zarządzaniem projektami. Na swoim koncie ma ponad 30 pomyślnie zrealizowanych projektów o łącznej wartości 50 mln złotych. Kierował dwoma projektami wyróżnionymi przez Polish Project Excellence Award w 2013 oraz 2014 roku. Pracował dla Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, Fundacji Edukacji Ekonomicznej, FIRMY 2000 oraz DTI Polska. Do tej pory realizował projekty jako ekspert zewnętrzy dla takich firm jak Cersanit/Rovese, Echo Investment, AD Polska czy Vaillant. W obszarze doradztwa i szkoleń pracuje jako trener zarządzania projektami (m. in. przygotowuje do certyfikacji IPMA poziom D). Michał jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, studiów doktoranckich Akademii Leona Koźmińskiego i stypendystą Universidade da Beira Interior.

W swojej karierze zawodowej przeszedł wszystkie szczeble rozwoju zawodowego w obszarze projektowym od asystenta, aż do poziomu dyrektora zarządzającego portfelem projektów. Zdobył uznanie partnerów i współpracowników za niespotykaną kreatywność w rozwiązywaniu problemów w projektach, profesjonalizm i erudycję.

Marcin Opas

Certyfikaty: IPMA poziom C, Autoryzowany Trener IPMA Polska (ATI), „Szkoła Trenerów – rozwój kompetencji trenerskich” Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego

Marcin od ponad 20 lat pasjonuje się zarządzaniem projektami. Na swoim koncie ma ponad 100 pomyślnie zrealizowanych projektów, których budżety niejednokrotnie przekraczały dziesiątki milionów złotych. Jego umiejętności i osiągnięcia docenione zostały przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy czy Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego, na rzecz których pracował na Bałkanach, Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych. Przez ostatnich 15 lat miał okazję poprowadzić kilka wielkoskalowych projektów systemowych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz zarządzać portfelem projektów dofinansowanych, realizowanych przez Danish Technological Institute Polska.

Na co dzień zajmuje się doradztwem i rozwojem kompetencji w obszarze zarządzania projektami dla organizacji. Pośredniczy również w transferze technologii i wiedzy z Danish Technological Institute, który od ponad 100 lat dostarcza innowacyjne rozwiązania organizacjom na całym świecie.  W swojej karierze trenerskiej przeszkolił kilka tysięcy osób w Polsce i zagranicą.

Jest doktorantem Akademii Leona Koźmińskiego, certyfikowanym menedżerem projektów IPMA, certyfikowanym trenerem IPMA oraz ukończył szkołę trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prywatnie pasjonuje się tańcem polskim w formie towarzyskiej i udało mu się zdobyć liczne nagrody i tytuły mistrza oraz wicemistrza Polski.