Zaawansowane Zarządzanie Projektami wg. IPMA NCB 4.0 – przygotowanie do certyfikacji IPMA D

Zaawansowane Zarządzanie Projektami wg. IPMA NCB 4.0 – przygotowanie do certyfikacji IPMA D

Ilość uczestników: 10-14
Czas trwania: 6 dni (48h)

Opis

Zarządzanie projektami to jedna z najbardziej efektywnych metod osiągania celów biznesowych przez organizacje. Pogłębienie praktycznej wiedzy z zarządzania projektami jest kluczem do profesjonalizacji zespołów projektowych oraz Project Managerów (Kierowników Projektów). Na podstawie wytycznych NCB 4.0 Internetional Project Management Assosiation (IPMA) zapraszamy do szkolenia przygotowującego do certyfikacji IPMA D.

Najlepsze praktyki, najlepiej zarządzanych projektów w Polsce i na świecie.

Kluczowe zagadnienia

 • Kluczowe elementy podstaw zarządzania projektami (analiza interesariuszy, cele, model fazowy, SPP, ryzyko)
 • Harmonogram projektu (zaawansowane)
 • Zasoby projektowe (planowanie)
 • Koszty projektowe (wyznaczanie)
 • Metoda EV
 • Warsztat „C” – powtórzenie wszystkich narzędzi
 • Egzamin próbny IPMA D
 • Powtórka egzaminacyjna (zadania egzaminacyjne)

Adresaci szkolenia

 • Kierownicy projektów oraz członkowie zespołów projektowych
 • Menażerowie nadzorujący projekty
 • Członkowie Komitetów Sterujących, pracownicy PMO
 • Specjaliści i osoby zainteresowane pracą w środowisku projektowym

Korzyści dla uczestników

 • Zapoznanie się z koncepcją certyfikacją kompetencyjną IPMA (NCB 4.0)
 • Umiejętność planowania harmonogramu projektu
 • Umiejętność alokacji zasobów i planowania kosztów projektowych
 • Umiejętność analizy Earn
 • Wstępne przygotowanie do certyfikacji IPMA D
 • Uporządkowanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

Trenerzy:
Michał Karlikowski

Certyfikaty: IPMA poziom C, PRINCE2®, Szkoła Trenerów Moderatora, Akredytowany Konsultant Insights Discovery, Autoryzowany Trener IPMA Polska (ATI) 

Michał od ponad 12 lat zajmuje się pozyskiwaniem środków i zarządzaniem projektami. Na swoim koncie ma ponad 30 pomyślnie zrealizowanych projektów o łącznej wartości 50 mln złotych. Kierował dwoma projektami wyróżnionymi przez Polish Project Excellence Award w 2013 oraz 2014 roku. Pracował dla Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, Fundacji Edukacji Ekonomicznej, FIRMY 2000 oraz DTI Polska. Do tej pory realizował projekty jako ekspert zewnętrzy dla takich firm jak Cersanit/Rovese, Echo Investment, AD Polska czy Vaillant. W obszarze doradztwa i szkoleń pracuje jako trener zarządzania projektami (m. in. przygotowuje do certyfikacji IPMA poziom D). Michał jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, studiów doktoranckich Akademii Leona Koźmińskiego i stypendystą Universidade da Beira Interior.

W swojej karierze zawodowej przeszedł wszystkie szczeble rozwoju zawodowego w obszarze projektowym od asystenta, aż do poziomu dyrektora zarządzającego portfelem projektów. Zdobył uznanie partnerów i współpracowników za niespotykaną kreatywność w rozwiązywaniu problemów w projektach, profesjonalizm i erudycję.

Marcin Opas

Certyfikaty: IPMA poziom C, Autoryzowany Trener IPMA Polska (ATI), „Szkoła Trenerów – rozwój kompetencji trenerskich” Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego

Marcin od ponad 20 lat pasjonuje się zarządzaniem projektami. Na swoim koncie ma ponad 100 pomyślnie zrealizowanych projektów, których budżety niejednokrotnie przekraczały dziesiątki milionów złotych. Jego umiejętności i osiągnięcia docenione zostały przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy czy Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego, na rzecz których pracował na Bałkanach, Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych. Przez ostatnich 15 lat miał okazję poprowadzić kilka wielkoskalowych projektów systemowych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz zarządzać portfelem projektów dofinansowanych, realizowanych przez Danish Technological Institute Polska.

Na co dzień zajmuje się doradztwem i rozwojem kompetencji w obszarze zarządzania projektami dla organizacji. Pośredniczy również w transferze technologii i wiedzy z Danish Technological Institute, który od ponad 100 lat dostarcza innowacyjne rozwiązania organizacjom na całym świecie.  W swojej karierze trenerskiej przeszkolił kilka tysięcy osób w Polsce i zagranicą.

Jest doktorantem Akademii Leona Koźmińskiego, certyfikowanym menedżerem projektów IPMA, certyfikowanym trenerem IPMA oraz ukończył szkołę trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prywatnie pasjonuje się tańcem polskim w formie towarzyskiej i udało mu się zdobyć liczne nagrody i tytuły mistrza oraz wicemistrza Polski