Warsztat Efektywności Indywidualnej – Insights Discovery

Warsztat Efektywności Indywidualnej – Insights Discovery

 

Ilość uczestników: 8-12
Czas trwania: 2 dni (16h)

 

Opis

Insights Discovery™ to seria narzędzi i programów, które pozwolą opracować strategię szkoleniową dla zespołu projektowego, które dotykają rozmaitych obszarów, takich jak przywództwo, sprzedaż, diagnoza i podnoszenie efektywności, nauka udzielania
i przyjmowania informacji zwrotnej, czy budowanie mocnych relacji i skutecznej komunikacji/współpracy w organizacji. Punktem wyjścia do pracy nad wszystkimi tymi obszarami jest jednostka i budowanie świadomości, które rozpoczyna się poprzez uczestnictwo w programie Efektywności Indywidualnej™

Kluczowe zagadnienia

 • Pojęcie percepcji
 • Preferencje według C. G. Junga
 • Energie kolorystyczne
 • Typy osobowości Insights Discovery
 • Rozpoznawanie stylów osobowości
 • Adaptacja do stylów osobowości
 • Analiza indywidualnego profilu uczestnika szkolenia

Adresaci szkolenia

 • Kierownicy projektów oraz członkowie zespołów projektowych
 • Menażerowie nadzorujący projekty
 • Członkowie Komitetów Sterujących, pracownicy PMO
 • Specjaliści i osoby zainteresowane pracą w środowisku projektowym

Korzyści dla uczestników

 • Poznanie własnego typu osobowości (dedykowany każdemu uczestnikowi profil indywidualny Insights Discovery)
 • Wydajniejsza komunikacja pomiędzy ludźmi zaangażowanymi w projekt
 • Nabycie umiejętności adaptacji własnych zachowań i postaw, aby zwiększyć efektywność relacji interpersonalnych.
 • Poznanie preferencji innych ludzi

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

Trener:
Michał Karlikowski

Certyfikaty: IPMA poziom C, PRINCE2®, Szkoła Trenerów Moderatora, Akredytowany Konsultant Insights Discovery, Autoryzowany Trener IPMA Polska (ATI) 

Michał od ponad 12 lat zajmuje się pozyskiwaniem środków i zarządzaniem projektami. Na swoim koncie ma ponad 30 pomyślnie zrealizowanych projektów o łącznej wartości 50 mln złotych. Kierował dwoma projektami wyróżnionymi przez Polish Project Excellence Award w 2013 oraz 2014 roku. Pracował dla Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, Fundacji Edukacji Ekonomicznej, FIRMY 2000 oraz DTI Polska. Do tej pory realizował projekty jako ekspert zewnętrzy dla takich firm jak Cersanit/Rovese, Echo Investment, AD Polska czy Vaillant. W obszarze doradztwa i szkoleń pracuje jako trener zarządzania projektami (m. in. przygotowuje do certyfikacji IPMA poziom D). Michał jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, studiów doktoranckich Akademii Leona Koźmińskiego i stypendystą Universidade da Beira Interior.

W swojej karierze zawodowej przeszedł wszystkie szczeble rozwoju zawodowego w obszarze projektowym od asystenta, aż do poziomu dyrektora zarządzającego portfelem projektów. Zdobył uznanie partnerów i współpracowników za niespotykaną kreatywność w rozwiązywaniu problemów w projektach, profesjonalizm i erudycję.